top of page
Rock Rubble

BNB RIV

Våra tjänster

BNB tillhandahåller kvalitativa tjänster inom rivning, sanering, håltagning & avfallshantering. Vi är en trygg samarbetspartner med lång erfarenhet inom vårt verksamhetsområde, både i produktionen samt på den administrativa sidan i ett projekt. BNB innehar alla nödvändiga tillstånd för verksamheten och har resurser för att utföra både mindre & större uppdrag i hela Sverige.

Image by Ruslan Khadyev
  • Selektiv rivning

  • Totalrivning

  • Robotrivning

  • Sprängning

  • Betongslipning

Rivning2.png

RIVNING

BNB arbetar med en modern maskinpark bestående av allt från små handmaskiner till större rivningsutrustade grävmaskiner & rivningsrobotar. Ett viktigt inslag för oss är att tillse att vi samlar upp damm som bildas under rivningar för att tillhandahålla en så bra arbetsmiljö som möjligt för vår personal, därför har bolaget ett stort antal stoftavskiljare och luftrenare till vårt förfogande.

Rivning
Haltagn.png

HÅLTAGNING

BNB har gjort en medveten satsning på en modern maskinpark inom håltagning med allt från handhållna kärnborrmaskiner till stora vägg & vajersågar. I alla våra håltagningsuppdrag dokumenterar vi tjocklek, storlek, sågmeter samt tidsåtgång per hål. Allt för att vara så kostnadseffektiva som möjligt.

nveab_pic39125.jpg
  • Betonghåltagning

  • Betongsågning

  • Asfaltssågning

Håltaging
sanering_smitta_personlig_skyddsutrustning.jpg

Asbestsanering
PCB sanering
PAH sanering
Oljesanering
Marksanering
Miljöinventering

Sanering.png

SANERING

BNB har lång erfarenhet av olika saneringsuppdrag och utför allt från mindre asbestsaneringar till stora marksaneringsuppdrag. Tack vare vår välutrustade maskinpark kan vi hålla god kostnadseffektivitet i alla saneringsuppdrag. Bolaget innehar alla nödvändiga tillstånd för verksamheten.

Sanering
bottom of page